背单词
热搜:   Ü  Z  W  V  U  T  S  R  Q  P
 • 首 页
 •  

  jedenfalls

     日期:2015-09-13     评论:0    
  核心提示:单词 jedenfalls 的例句Jedenfallsmuß er ins Krankenhaus.不管怎样,他必须进医院。

  汉语解释:无论如何;至少

  音标:`je:dn`fals

  单词 jedenfalls 的例句
  Jedenfalls muß er ins Krankenhaus.不管怎样,他必须进医院。
   
   
  更多>同类背单词
  0相关评论

  点击排行
  猜你喜欢